Cookiebeleid

Bij het gebruik van websites van Welke Financiële Diensten kan door Welke Financiële Diensten en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Zo kunnen bijvoorbeeld uw instellingen om in te loggen bewaard blijven, of de website brengt de informatie die voor u het meest interessant is duidelijker in beeld. Anderzijds kan de aanbieder van de website deze informatie analyseren om zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag van de bezoekers.

Cookies zijn altijd anoniem. Uw persoonsgegevens zijn voor de aanbieder van de website alleen bekend op het moment dat u deze zelf achterlaat.

Hoe gebruikt Welke Financiële Diensten cookies?
|De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Welke Financiële Diensten en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van Welke Financiële Diensten te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website van Welke Financiële Diensten te onthouden.
Voorbeeld: Wanneer u inlogt op een website of u kiest voor een bepaalde vestiging, dan weer ons systeem, met behulp van een cookie, bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent of dat dit de vestiging is van uw voorkeur.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Welke Financiële Diensten website te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Welke Financiële Diensten weet welke onderdelen van haar website populair zijn. Zodat Welke Financiële Diensten op basis van deze gegevens de gebruiksvriendelijkheid kan verhogen.

3) Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.

4) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op basis van uw (vermoedelijke) interesses afgestemde informatie kan worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.
Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld bepaalde pagina’s bekeken hebt die bedoeld zijn voor starters, wordt ervan uitgegaan dat u van plan bent om uw eerste huis te kopen. Alle overige informatie die voor u van belang kan zijn, wordt dan opvallender op de website getoond, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen informeren.

De verzamelde informatie zoals hierboven vermeld, kan worden gecombineerd met door Welke Financiële Diensten verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Welke Financiële Diensten verwerkte persoonsgegevens.Welke Financiële Diensten maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer krijgt. U krijgt nog steeds advertenties te zien in uw browser, maar deze zijn niet langer afgestemd op uw wensen en voorkeuren.

 

Meer weten?

Wilt u...

Meer weten over minder kosten?
Morgen meer omzet maken?
Blijvend compliant zijn?

Maak een afspraak